ΑνακοινώσειςΜαθητές

Μαθητικές Κοινότητες

ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος : Χ. Σ. Π.
Αντιπρόεδρος : Σ. Μ.
Γραμματέας : Κ. Π. Π.
Μέλος :Κ.Α.
»Μ.Ι.Α.
»Π.Τ.Θ.
«Τ.Γ.Τ.
»Κ.Ε.
»Χ.Ι.Π.
»Π.Α.Ι.Χ.
»Α.Ε.Π.
»Β.Κ.Ε.
»Μ.Φ.
»Μ.Δ.
»Γ.Τ.

Πρόεδροι Πενταμέλων Μαθητικών Συμβουλίων

Α1 :Μ.Α.
Α2 :Π.Α.Ι.Χ.
Β1 :Μ.Α.
Β2 :Φ.Ε.Μ.
Γ1 :Μ.Ι.
Γ2 :Σ.Μ.Πρακτικό Εκλογής Πενταμελών Μαθητικών Συμβουλίων (word , pdf)
Συγκρότηση σε σώμα του Πενταμελούς Μαθητικού Συμβουλίου (word , pdf)
Ψηφοφορία για ανάδειξη του Δεκαπενταμελούς Μαθητικού Συμβουλίου (word , pdf)
Συγκρότηση σε σώμα του Δεκαπενταμελούς Μαθητικού Συμβουλίου  (word , pdf)