Αρχική arrow Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Scroll Top

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Παρασκευή, 17 Αύγουστος 2007
Η δικτυακή πύλη παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης στην εκπαιδευτική κοινότητα σε μία ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, όπου είναι καταγεγραμμένες εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ, οι οποίες θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τόσο τη διδασκαλία στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση... Η δικτυακή πύλη παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης στην εκπαιδευτική κοινότητα σε μία ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, όπου είναι καταγεγραμμένες εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ, οι οποίες θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τόσο τη διδασκαλία στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όσο και την οργάνωση και διαχείριση της εκπαιδευτικής μονάδας και του σχολικού εργαστηρίου πληροφορικής. Συγκεκριμένα, έχουν καταγραφεί προγράμματα και εφαρμογές που μπορούν να αξιοποιηθούν στην ενίσχυση της διδασκαλίας μαθημάτων στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γλώσσα, Μαθηματικά, Γεωγραφία, Πληροφορική κλπ.), συστήματα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και ηλεκτρονικής μάθησης (VLE). Επίσης, έχουν καταγραφεί προγράμματα που δεν χαρακτηρίζονται ακραιφνώς εκπαιδευτικά αλλά μπορούν να υποστηρίξουν διοικητικές και διαχειριστικές διαδικασίες μίας σχολικής μονάδας (μαθητολόγια, βαθμολόγια, προγράμματα για τη διαχείριση του ωρολογίου προγράμματος), αλλά και εφαρμογές γραφείου, εφαρμογές επικοινωνίας και Internet κλπ.</p> <p align="justify">Επίσης σκοπός της δικτυακής πύλης είναι να ενημερώσει τους χρήστες για διάφορα θέματα, όπως οι αρχές του λογισμικού ανοικτού κώδικα, παραδείγματα (case studies) αξιοποίησης ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση, διδακτικά σενάρια με τη χρήση ΕΛ/ΛΑΚ, αποτελέσματα αξιολογήσεων εφαρμογών εκπαιδευτικού λογισμικού και δράσεις που υλοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα στο διεθνή χώρο αλλά και στην Ελλάδα.</p> <p align="justify">Παράλληλα, θα δίδεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν ενεργά στον εμπλουτισμό του περιεχομένου της δικτυακής πύλης, μεταδίδοντας με αυτόν τον τρόπο γνώσεις και εμπειρίες στα υπόλοιπα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας.</p> <p align="justify">Πιστεύεται ότι η συγκεκριμένη δράση θα συνεισφέρει στην εμφύσηση των αρχών του ανοικτού λογισμικού στην εκπαιδευτική διαδικασία και στη δημιουργία μιας ενεργής εκπαιδευτικής κοινότητας, η οποία θα είναι σε θέση να αξιοποιεί εποικοδομητικά το λογισμικό ανοικτού κώδικα.</p> <h2>Tί είναι το Ελεύθερο Λογισμικό/ Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ);</h2> <p align="justify">Ως Ελεύθερο Λογισμικό/ Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) χαρακτηρίζεται το λογισμικό εκείνο, το οποίο διανέμεται μαζί με τον πηγαίο κώδικά του. Έτσι καθένας μπορεί να το χρησιμοποιήσει για οποιοδήποτε σκοπό, ενώ παράλληλα μπορεί να μελετήσει ή να τροποποιήσει τον πηγαίο κώδικα του προγράμματος και να αναδιανείμει ελεύθερα την αρχική ή την τροποποιημένη έκδοση του προγράμματος.</p> <h2>Γενικά για τις άδειες χρήσης ΕΛ/ΛΑΚ</h2> <p align="justify">Οι όροι χρήσης και διανομής του Ελεύθερου Λογισμικού/ Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα περιγράφονται από την άδεια χρήσης του λογισμικού. Για τη διευθέτηση νομικών ζητημάτων που αφορούν το ΕΛ/ΛΑΚ υπάρχουν διάφορες άδειες χρήσης, με κυριότερη τη Γενική Δημόσια Άδεια GNU (GPL / General Public Licence). Πλήρη λίστα με τις άδειες χρήσης που διέπουν το λογισμικό ανοικτού κώδικα μπορείτε να βρείτε στο δικτυακό τόπο <a xhref="http://www.opensource.org/licenses/" target="_blank">http://www.opensource.org/licenses/</a></p> <h2>ΕΛ/ΛΑΚ και εκπαίδευση</h2> <p align="justify">Συγκεκριμένα, στο Διαδίκτυο εντοπίζεται μεγάλος αριθμός ιστοσελίδων με προσανατολισμό την προώθηση του εκπαιδευτικού λογισμικού και την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας, ενώ παράλληλα συγκροτούνται οργανωμένοι φορείς με ανάλογους στόχους. Ενδεικτικά αναφέρουμε τον Οργανισμό Ελεύθερου Λογισμικού για την Εκπαίδευση και τη Διδασκαλία (<a xhref="http://www.ofset.org/" target="_blank">OFSET</a>) με έδρα τη Γαλλία και με μεγάλο αριθμό μελών, το <a xhref="http://edu.kde.org/" target="_blank">KDE Edutainment project</a> που αποσκοπεί στη δημιουργία εκπαιδευτικού λογισμικού για το KDE που είναι γραφικό περιβάλλον διαχείρισης του Linux ή το <a xhref="http://schoolforge.net/" target="_blank">Schoolforge</a> που δρα ως φορέας ενοποίησης και συνεργασίας των ανεξάρτητων κινήσεων προώθησης του ελεύθερου εκπαιδευτικού λογισμικού. Αντίστοιχοι φορείς εξειδικεύονται στο λογισμικό για μαθητές επιπέδου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης όπως το <a xhref="http://www.linuxforkids.org/" target="_blank">Linux for Kids</a>, το οποίο καταγράφει εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές πλατφόρμες για παιδιά ηλικίας 5-12 ετών, το <a xhref="http://www.nl.debian.org/devel/debian-jr/" target="_blank">Debian Jr.</a> που είναι μία προσπάθεια συγκέντρωσης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε ένα συνολικό πακέτο που χρησιμοποιεί τη διανομή Debian του Linux και η κίνηση <a xhref="http://www.openideas.org/" target="_blank">Open Ideas for K-6 Education</a> που επεξεργάζεται και προωθεί ιδέες και προτάσεις εφαρμογής εκπαιδευτικού λογισμικού ανοικτού κώδικα στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. </p> <p align="justify">Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε στους Σχετικούς Συνδέσμους &quot;<a xhref="http://opensoft.sch.gr/index.php?name=Web_Links&amp;req=viewlink&amp;cid=3" target="_blank">ΕΛ/ΛΑΚ και εκπαίδευση.</a>&quot;</p>

Στατιστικά

Γλώσσες: 2
Μέλη: 6
Νέα: 133
Σύνδεσμοι: 6
Επισκέπτες: 2319107
Έχουμε 2 επισκέπτες σε σύνδεση
RSS 0.91
RSS 1.0
RSS 2.0
ATOM 0.3
OPML

Bookmark Us

 
 
Πάνω

 

Copyright by Γυμνάσιο Πλωμαρίου © 2007
Σχεδίαση Ιστοσελίδας Γκολφινόπουλος Σπύρος